Perfumes das celebridades

Perfumes das celebridades Perfumes de mulheres famosas Perfumes das celebridades famosas Segue abaixo uma pequena lista de celebridades, mulheres  famosas e seus perfumes preferidos. Celebridade Perfume Blake Lively Burberry The Beat Emma Watson Be Delicious Kate Middleton Illuminum’s White Gardenia Petals Taylor Swift Lollia Kourtney...